ธนานันท์


- 4 ห้องนอน - 5 ห้องน้ำ
- 1 ห้องรับแขก - 1 ห้องรับประทานอาหาร
- 1 ห้องพักผ่อน - 1 ห้องแม่บ้าน
- 1 ห้องครัว - 2 ที่จอดรถ
 

ที่ดินมาตรฐาน 110 ตารางวา 

ขนาดบ้านและที่ดิน 340.60 ตารางเมตร ราคารวม 5,990,000 บาท